• ระบบแจ้งซ่อม 'Repair'

  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และทำงานตามระบบ เป็นไปตามคิวงาน กรุณาสละเวลาแจ้งซ่อมก่อน หรือหากเป็นปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้นแล้ว ลองค้นหาวิธีแก้ในเบื้องต้นก่อนทำการแจ้ง.

 • ร่วมพูดคุยใน 'Webboard'

  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน พูดคุย หรือแสดงความคิดเห็นในงาน หรือในเรื่องอื่นๆภายในบริษัทพิธานพาณิชย์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น พูดคุยผ่านตัวอักษร

 • ปฐมนิเทศ และทำแบบทดสอบ

  พนักงานใหม่ หรือพนักงานไม่ใหม่ แต่ยังไม่เคยทำแบบทดสอบเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของบริษัทพิธานพาณิชย์ ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบ หรืออ่านความเป็นมาก่อนจะเป็น 'พิธานพาณิชย์' ในปัจจุบัน.

 • เช็ค 'Email' ง่ายๆ

  หากท่านไม่ได้ใช้โปรแกรม Outlook เพื่ออ่านอีเมล์ ขอแนะนำให้ใช้อีเมล์ @phithan-toyota.com ผ่านบราวเซอร์ รวดเร็ว สะดวก และง่ายๆ สามารถเช็คได้จากทุกที่ๆconnect อินเทอร์เนตได้.


คลิกดูรายละเอียด: